Nova publicació sobre el dret a la ciutat

Retornar al concepte de «dret a la ciutat» el seu potencial emancipador: tal és l'objectiu de llibre col·lectiu desvetllant el dret a la ciutat. Representacions, usos i instrumentalització del dret a la ciutat.
Enfront de la instrumentalització del dret a la ciutat, és urgent repolititzar aquesta noció perquè es concreti en alternatives reals a la ciutat neoliberal. Aquesta publicació és una anàlisi alhora conceptual i concreta d'aquestes alternatives locals i internacionals que tenen per ambició fer efectius els drets. Una lluita heterogènia que implica a moviments socials i poders locals, a Europa, als Estats Units o a Amèrica Llatina.

 

 

Multimèdia