Xerrada-Presentació de l'Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

A principis del mes de juny es va presentar l'Avantprojecte de Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya.

Segons la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, aquest Pla constitueix el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques d'habitatge. Entre d'altres aspectes, el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya (PTSH) ha de contenir una estimació de les necessitats, els dèficits i els desequilibris en matèria d'habitatge; així com les propostes o determinacions per garantir el dret a l'habitatge, com a mandat exprés de la Llei catalana del dret a l'habitatge.

Es tracta per tant d'un instrument central en l'àmbit de l'habitatge. Un bon o mal plantejament del Pla, o com sigui l'anàlisi que se'n pugui fer, afecta de ple al potencial i als efectes de les polítiques públiques d'habitatge a casa nostra.

Tanmateix, tot i que la Disposició addicional 1a de l'anomenada llei estableix que aquest Pla hauria d'haver estat aprovat al febrer del 2009, la realitat és que a dia d'avui no existeix com a tal. Sobre la taula i fins al moment, tan sols han existit doncs dos Avantprojectes de PTSH: el que recentment s'ha fet públic és el segon d'ells.

L'Avantprojecte actual està en fase de participació, de fet segons el Govern de la Generalitat el document es presenta pròpiament "amb la voluntat d’obrir un procés de participació que permeti generar un consens ampli respecte els plantejaments que proposa".

És en aquest context i en el marc d'aquest procés participatiu, que des de l'Observatori DESC vam demanar a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació i a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de realitzar una presentació-xerrada de l'Avantprojecte que ens permetés conèixer de primera mà els seus continguts i propostes; així com realitzar aportacions-reflexions al respecte.

La presentació anirà a càrrec de Josep Casas Miralles, Sub-director general d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i Millora Urbana; i de Jordi Bosch Meda, Cap del Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial. Posteriorment hi haurà un espai de preguntes i de diàleg per a aprofundir en l'Avantprojecte.

Us esperem el proper dijous 27 de Juliol a les 18.30h al local d'ECOS grup cooperatiu (c/Bailén 5, Barcelona).

 

Multimèdia

Agenda