Es crea el Grup de Seguiment de la condemna a Espanya per vulneració del dret a l'habitatge

El passat mes de juny el Comitè DESC de Nacions Unides, l'òrgan encarregat de supervisar el compliment dels drets econòmics, socials i culturals (DESC), va emetre una decisió conforme Espanya havia vulnerat el dret a l'habitatge pel desallotjament d'uns inquilins. A les seves recomanacions, el Comitè instava l'estat espanyol a:

- Que s'adoptin mesures legislatives i/o administratives per tal que en els procediments de desallotjament de llogaters el jutge pugui valorar les conseqüències del desnonament.

- Millorar la coordinació entre el poder judicial i els serveis socials per tal d'evitar que una persona desnonada es quedi sense habitatge alternatiu.

- Els desnonaments de persones vulnerables només s'efectuïn després d'haver consultat de manera genuïna i efectiva aquestes persones i d'assegurar que l'estat ha fet totes les passes possibles emprant el màxim de recursos disponibles per a aconseguir-los una alternativa habitacional adequada.

- Formular i implementar, en coordinació amb les CCAAs, un pla per a garantir el dret a l'habitatge a les persones en situació de vulnerabilitat amb previsió de recursos, terminis i avaluació del mateix.

Després de l'entrada en vigor del Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals en 2013, es va obrir la possibilitat de presentar queixes individuals i col·lectives per vulneració de DESC. La primera resolució del Comitè DESC va ser contra Espanya per vulneració del dret a l'habitatge en un cas de desnonament per procediment d'execució hipotecària a l'any 2015. Davant l'absència de seguiment del compliment d'aquesta resolució, l'estat espanyol no va implementar cap mesura al respecte.

Perquè no torni a passar, diverses organitzacions de defensa del dret a l'habitatge i els drets humans ens hem unit per crear un grup de seguiment. Entre elles estem CAES Cooperativa, Amnistia Internacional, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el Sindicat d'Inquilins, Arquitectura Sense Fronteres, la Federació Regional d'Associacions Veïnals de Madrid, la Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona, FEANTSA i l'Observatori DESC. L'objectiu és poder donar a conèixer el cas, presentar informació i dades al Comitè DESC que confrontin els que aporti l'estat.

A més, des de la Red DESC, de la qual l'Observatori DESC som membres i gràcies a la qual vam participar a la demanda amb un amicus curiae, està coordinant amb altres organitzacions internacionals seva participació en el seguiment del cas. Ahir 12 de novembre vam realitzar un webinari amb entitats i xarxes de tot el món interessades en la implementació de la decisió del Comitè. Els casos com aquest, en què Mohamed Ben Djazia i Naouel Bellili i els seus fills d'1 i 3 anys van ser desnonats per la finalització del contracte de lloguer i no obtenir habitatge social, són part d'un litigi estratègic, on es porta una vulneració drets davant tribunals esperant aconseguir millores per al conjunt de la societat. En aquest cas, les recomanacions de Nacions Unides haurien d'obligar a l'estat espanyol a modificar la legislació en matèria de desnonaments, augmentar el parc d'habitatges socials per a assegurar els reallotjaments de les persones desnonades i formular un pla d'habitatge amb dotació econòmica.

Aquí podeu llegir alguns articles de premsa sobre aquest tema:

https://elsaltodiario.com/vivienda/comite-vigilara-espana-cumpla-exigencias-pah-onu-vivienda

http://www.eldiario.es/sociedad/desahucios-ONU_0_710429404.html

Podeu veure en adjunts la Comunicació 5/2015 del Comitè DESC.

Multimèdia

Agenda