Informació útil sobre la Llei de crèdit hipotecari

Entra en vigor la "Ley de crédito hipotecario". El Congrés dels Diputats i l'executiu, es van veure obligats a resoldre les múltiples controvèrsies provocades pel sistema hipotecari als tribunals europeus. Des de l'Observatori, aportem unes primeres notes breus per a les persones interessades.

El 15 de març el Congrés va aprovar la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari que transposa, amb tres anys de retard respecte a la data límit, la Directiva 2014/17 / UE i que va entrar en vigor el passat 16 de juny.

Les mesures més significatives que recull són les següents: es clarifica el repartiment de les despeses, es prohibeixen les clàusules sòl, es fixa l'interès de demora, es posa límit a les comissions màximes, interès variable i fix, s'amplien els impagaments necessaris per l'execució hipotecària restringint el venciment anticipat, s'estableix el procediment perquè aquelles execucions hipotecàries iniciades en què no s'hagi interposat oposició per clàusules abusives i que no hagi culminat amb la posada en possessió de l'immoble al banc o l'entitat, es pugui efectuar ara un incident extraordinari de d'oposició, i s'estableixen diferents normes de transparència i de conducta.

La majoria d'aquestes mesures introduïdes per la Llei de contractes de crèdit immobiliari beneficien al consumidor, en garantir més transparència i seguretat en la contractació de préstecs hipotecaris, que normalment, pel seu contingut endimoniadament complex, costa que el consumidor entengui amb claredat. Així mateix, la norma recull mesures que des de fa anys venien defensant tant els moviments socials com els jutjats, nacionals i europeus, com la supressió de les clàusules sòl o retardar el moment en què cal sol·licitar el venciment anticipat. A més, la norma permet l'oposició a totes aquelles persones que no van poder oposar-se al seu moment a l'execució hipotecària al·legant l'existència de clàusules abusives.

No obstant això, és important recordar que la dació en pagament, mesura que permet la liquidació del deute amb el lliurament de l'immoble (la garantia del préstec), no s'ha recollit tot i ser una de les principals reclamacions de la societat civil i els moviments d'habitatge. En aquest sentit, la Directiva europea sobre contractes de crèdit deixava la porta oberta a aquesta possibilitat, però el Govern no ha volgut aprofitar l'oportunitat d'evitar que les famílies afectades per una execució hipotecària es vegin sense casa i amb un deute a l'esquena. Entitats socials de referència com la PAH, han estat molt crítics amb aquesta negativa i amb la nova regulació.

Us adjuntem unes notes més completes per col·laborar a fer més accessible i comprensible la informació entorn aquesta nova regulació.

Multimèdia