Béns Comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències

En les darreres dècades, la consolidació del paradigma neoliberal ha fet retrocedir els drets més fonamentals de la majoria. Mentre unes poques elits n’han sortit beneficiades, les necessitats de la vida quotidiana de la ciutadania s’han vist amenaçades. Així, les diferents crisis econòmiques encadenades s’han superposat a la crisi social, de cures i l’emergència climàtica. L’esclat de la pandèmia de la COVID19 no ha fet sinó visibilitzar i accentuar la devaluació dels drets socials i l’augment de les desigualtats vinculades la superposició de crisis múltiples.

El llibre és un recull de quinze capítols d’autores de perfils diversos, tant de renom acadèmic com d’àmbits més activistes, dividits en dos blocs. En primer lloc, hi ha quatre capítols (I-IV) que miren al passat, i intenten respondre la pregunta d’on venim. Així, s’analitzen els fonaments i impactes de la concentració i acumulació de capital que ha fet possible la infraestructura neoliberal i la mercantilització dels béns comuns dels últims 30 anys. D’altra banda, el segon bloc (V-XV), més extens, mira al present i busca respondre la pregunta cap on anem. Així, conté diferents reflexions sobre la cruïlla de camins en què ens trobem i els possibles canvis i resistències que venen. A més, alguns dels capítols incorporen el factor pandèmia en l’anàlisi del present i el que vindrà. Es tracta d’una diagnosi però també hi ha propostes d’imaginaris de futur sobre allò públic i comunitari, per avançar cap a la justícia econòmica, social i ambiental.

Autors/es

Marco Aparicio Wilhelmi
Joan Benach
Josep Manel Busqueta
David Casassas
Clàudia Custodio Martínez
Irene Escorihuela
Gemma Flores-Pons
Luis González Reyes
Mònica Guiteras Blaya
Ernest Gutiérrez
Javier Guzman
Nuria Hernandez Mora
Yayo Herrero
Pati Homs
Francesc La Roca
Júlia Martí Comas
Adrià Martín
Júlia Martínez
Leandro del Moral
Albert Noguera Fernández
Josep Nualart Corpas
Alfons Pérez López
Juan M. Pericàs
Annaïs Sastre
Oscar Simón Bueno

 

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Febrer 2021
Autors/es
Coordinació: Ernest Gutiérrez i Clàudia Custodio Compilació: Marco Aparicio, Clàudia Custodio, Ernest Gutiérrez i Alfons Pérez Edició: Clàudia Custodio i Ernest Gutiérrez Traducció: Marco Aparicio i Clàudia Custodio. Autores: Marco Aparicio Wilhelmi Joan