Altres publicacions interessants

Sobirania Alimentària

Via Campesina
Febrer 2011

El febrer de 2011 es va presentar "L'agricultura camperola sostenible pot alimentar el món", un informe de Via Campesina on es recullen les seves experiències de l'agricultura familiar sostenible a diferents països del Sud: Brasil, Filipines, India, Cuba, etc.

Olivier De Schutter - Relator especial de NNUU sobre el Dret a l'Alimentació
Nacions Unides
08/03/2011

El darrer informe del Relator especial de Nacions Unides sobre el Dret a l'Alimentació, Olivier De Schutter, estudia la relació entre "L'agroecologia i el dret a l'alimentació". Va ser presentat el passat 8 de març -dia mundial de les dones- davant el Consell de Drets Humans a Ginebra.

AA.VV
FIAN, HIC-AL i SAL
Desembre 2009

La publicació “Sucre roig, Deserts Verds. Informe Llatinoamericà sobre monocultius i violacions del dret a l'alimentació i habitatge adequats, l'aigua, la terra i el territori", coordinada per FoodFirst Information & Action Network (FIAN) i  HIC-AL (Coalició Internacional per l'Hàbitat, Oficina per Amèrica Llatina) es va presentar el 10 de desembre a  Copenhague.

L'Informe, compost per articles de 26 autors i casos de 10 països llatinoamericans, mostra que el model agroindustrial basat en els monocultius té greus impactes en els drets humans. L'Observatori DESC ha col·laborat en aquest informe en contacte amb organitzacions de Paraguai i Brasil per la documentació d'alguns dels casos presentats.