Publicacions: Llibres i informes

Habitatge i Ciutat

Observatori DESC, Enginyers Sense Fronteres, PAH Barcelona, Aliança Contra la Pobresa Energètica
28/12/17

Avui publiquem l’avanç de l’informe “Habitatge, pobresa energètica i salut a Barcelona”. Us presentem les primeres dades recollides des de juny 2017 a Barcelona.

David Hamou, Observatori DESC. Revisions de Irene Escorihuela i Guillem Domingo.
Observatori DESC
26/06/2017

La vulneració del dret a l’habitatge a Europa i la manca de polítiques públiques que el protegeixin, té com a conseqüència formes d’accés precàries a l’habitatge, com són les ocupacions. Es tracta de vies d’accés a l’habitatge que no són noves ni necessàriament idèntiques en les seves diverses formes, sinó que d’alguna forma sempre han existit, però remunten en situacions de crisi habitacional forta.

Observatori DESC i PAH
2015

L’estudi analitza la problemàtica que pateixen a Catalunya les persones amb dificultats per fer front a l’hipoteca Segueix llegint

Observatori DESC
Versió digital
2014

El propòsit d'aquesta guia és facilitar la mobilització cap al lloguer social dels habitatges en desús per part dels governs locals. Per a fer-ho, es detallen els procediments contemplats a la Llei pel Dret a l'Habitatge de Catalunya de 2007 que defineixen com a “una infracció molt greu” sobre el parc immobiliari l'existència de pisos buits. Un dels principals mecanismes dels que disposen els consistoris per assolir aquesta finalitat.

Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)
17 desembre 2013

L'informe mostra el resultat de les 11.561 enquestes realitzades a persones afectades que han contactat amb la PAH durant els darrers dos anys, i és el primer informe estatal que recull les dades de com afecten les execucions hipotecàries a la salut, o quines són les entitats que més executen.
 

Jordi Borja, Zaida Muixí, Josep Mª Montaner, Aida Guillén, Gerardo Pisarello, Jaume Saura, Lorena Zarate
Observatori DESC - Intstitut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
octubre 2011

Setena publicació de la col·leció "Drets Humans Emergents" en la qual s'aborda el "dret a la ciutat" a partir de tres grans apartats.

En el primer es defineix el dret a la ciutat en el marc dels drets emergents, es tracten els orígens del concepte i lllurs possibilitats, i quines són les lluites dutes a terme, en especial a Amèrica Llatina.

Benjamín Groulx
Red Hábitat, Taller de proyectos e invenstigación del hábitat urbano-rural
Desembre 2010

Estado de la Situación en Bolivia. Una propuesta de índice de cumplimiento del derecho a  un hábitat y una vivienda adecuados con perspectiva de género.

Juli Ponce
2009

Aquesta publicació recull les reflexions presentades a la sessió sobre El dret a la ciutat: elements per superar la gestió neoliberal de l'espai públic, que va tenir lloc en el marc de la IV Edició del Curs de Drets Socials organitzat per l'Observatori DESC a Barcelona, d'abril a juny de 2009.

AAVV
2009

Publicació  de les ponències presentades el 22 de juny en el marc de les jornades: Execucions hipotecàries i dret a l'habitatge: estratègies jurídiques per fer front a la insolvència familiar (de moment només disponible en castellà)
 
0. Presentación

Observatori DESC
Observatori DESC amb el suport de l'ACCD i ICD
Setembre 2008

Publicació resultant del Seminari Internacional Les Dones i el Dret a l'Habitatge: Construint Hàbitat des de la dignitat, que va tenir lloc els dies 12,13 i 14 de febrer de 2008  a Barcelona. L'objectiu de la trobada, organitzada conjuntament entre l'Observatori i la Xarxa Internacional  d'Hàbitat, HIC, era formular estratègies per la realització del dret a un habitatge adequat de les dones.

De moment només disponible en castellà.