Altres publicacions interessants

Habitatge i Ciutat

Àrea d'habitatge i dret a la ciutat. Observatori DESC
Observatori DESC
Abril 2018

El passat mes de Març, l'Observatori DESC conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona vam organizar la Jornada “Urgent: solucions innovadores en habitatge públic” amb l’objectiu de fomentar el coneixement i el debat en el camp del dret a l’habitatge, així com de dinamitzar la participació fent de pont entre administracions, sectors professionals i societat civil en l’àmbit de l’habitatge.

Observatori DESC, Grup Promotor ILp Habitatge-Llei 24/2015

El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.

Alt Comissionat pels Drets Humans
Nacions Unides, Folletó informatiu, nº 21 (Rev. 1)
2010

La publicació respon a preguntes com ara: Què és el dret a un habitatge adequat?, Com s'aplica en el cas de les dones, nens i nenes, i persones sense sostre?, Quines obligacions significa per als Estats i altres actors?.

Consultar la publicació

Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE)
COHRE
Juliol 2010

La investigació mostra, a partir de l'estudi de casos a Argentina, Brasil i Colòmbia, com en nombroses ocasions les dones romanen en habitatge en els quals són víctimes de violència domèstica perque no tenen cap altre lloc on anar. 

L' informe exposa com l'ausència d'allotjaments adequats impedeix que centernars de milers de dones abandonin els seus agressors.

COHRE - Programa per a les Amèriques
Juliol 2010

COHRE - Programa per a les Amèriques presenta el tercer número del 2010 del Butlletí sobre dret a l'habitatge i a la ciutat a Amèrica Llatina. Aquest número està dedicat a recullir experiències que estan treballant per fer efectiu el dret a l'habitatge de les dones.

Relatora Especial sobre el Dret a l'Habitatge
Nacions Unides
Febrer 2009

Aquest primer Informe està dedicat a l'actual crisi global. Concretament, la Relatora analitza l'impacte de determinades polítiques habitacionals en la generació de la crisi, i com, al seu torn, la crisi està repercutint en la satisfacció del dret a un habitatge adequat.

COHRE - Programa per les Amèriques-
2008

COHRE - Programa per les Amèriques- presenta la darrera edició de 2008 del Butlletí “Dret a l'Habitatge i a la Ciutat a Amèrica Llatina”.

Aquest número està especialment dedicat a Gènere i Diversitat, Habitatge i Ciutat.

AAVV
COHRE - Programa per les Amèriques-
Octubre/Novembre 2008

COHRE - Programa para las Américas- presenta el quart número del Butlletí “Dret a l'Habitatge i a la Ciutat a Amèrica Llatina”.

Aquesta edició està especialment dedicada a Brasil, i reuneix, entre altres, articles d'anàlisi sobre les temàtiques següents: