Amèrica Llatina

Habitatge i Ciutat

3 Agost, 2009

El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), en el marc del projecte de cooperació, Les dones i el Dret a l'Habitatge: construint des de la dignitat,  amb l'Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat i el Fons Català de Cooperació ha elaborat la següent publicació: