Publicacions de l'Observatori

Exigibilitat

David Casassas (coord.)
Catarata
Abril 2016

Històricament, el treball ha estat garant dels drets econòmics, socials i culturals. No obstant això, actualment tenir una feina ja no implica estabilitat econòmica, així que a més de les històriques reivindicacions dels moviments sindicals -salari mínim, uns mínims nivells de seguretat- ara es demana quelcom més: una vida vivible. Per aconseguir revertir el guió predeterminat calen propostes, i ja existeixen.

Jaume Asens i Gerardo Pisarello
Icària
2011

La legalitat actual, enriquida amb tractats, constitucions i cartes que reconeixen drets humans i principis garantistes, suposa límits i controls a tota mena de poders, públics i privats, d'Estat i de mercat.

Jaume Saura Estapà
El tiempo de los derechos
2011

L' efectiva realització dels drets econòmics, socials i culturals és un dels reptes que té plantejada la teoría dels drets humans, especialment en temps de crisi econòmica global. La tradicional minusvaloració d'aquests drets respecte els de “primera generació” ha  abocat dubtes seriosos sobre llur exigibilitat i, en darrera instància, sobre la seva juridicitat.

Gerardo Pisarello (ed.), Aniza García i Amaya Olivas
Editorial Bomarzo
2010

La satisfacció de certs drets socials, des del dret a un habitatge o a condicions de treball dignes fins al dret a una educació, a una atenció sanitària o a un ambient adequats, constitueix una condició material bàsica per dur una vida digna, per desenvolupar lliurement la personalitat i per participar en els assumptes públics.

Aniza García
Observatori DESC
Gener 2010

Gerardo Pisarello i Jaume Asens
Público
23 de gener de 2010

A l'espera de la sentència sobre l’Estatut, les enquestes revelen que quasi un 60% de la població de Catalunya és partidària d’alternatives federals o independentistes a l'actual model autonòmic.

Llegeix l'article complet: Autogovern des d'abaix (en castellà)

Observatori DESC
2007-2009

A continuació trobareu un recull d'articles de diversos membres de l'Observatori DESC publicats a la premsa.

Llistat dels articles publicats fins al moment disponibles online:

Gerardo Pisarello y Jaume Asens
Público
19 de juliol de 2009
Lasa, L. i Sepúlveda, C.
CEAR-Euskadi
2009

Informe diagnòstic elaborat per CEAR-Euskadi (Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat) sobre l'impacte de les vulneracions de drets econòmics, socials, culturals i ambientals en l'increment del nombre de persones refugiades al món.