Publicacions: Llibres i informes

Exigibilitat

Jordi Arcaraons, Daniel Raventós i Lluís Torrens
Ediciones del Serbal
Gener 2018

No hi ha dubte que el debat polític sobre la renda bàsica és cada cop més gran, no només a l'Estat Espanyol, sinó també a d'altres llocs del món. El món ha canviat molt en aquestes darreres dècades. I molt més encara a partir de la gran crisi que va esclatar fa poc menys d'una dècada. Seguir fent propostes com si es pogués anar enrere en el temps o com si el món fos igual que abans de la crisi és un greu error.

David Casassas (coord.)
Catarata
Abril 2016

Històricament, el treball ha estat garant dels drets econòmics, socials i culturals. No obstant això, actualment tenir una feina ja no implica estabilitat econòmica, així que a més de les històriques reivindicacions dels moviments sindicals -salari mínim, uns mínims nivells de seguretat- ara es demana quelcom més: una vida vivible. Per aconseguir revertir el guió predeterminat calen propostes, i ja existeixen.

Jaume Asens i Gerardo Pisarello
Icària
2011

La legalitat actual, enriquida amb tractats, constitucions i cartes que reconeixen drets humans i principis garantistes, suposa límits i controls a tota mena de poders, públics i privats, d'Estat i de mercat.

Gerardo Pisarello (ed.), Aniza García i Amaya Olivas
Editorial Bomarzo
2010

La satisfacció de certs drets socials, des del dret a un habitatge o a condicions de treball dignes fins al dret a una educació, a una atenció sanitària o a un ambient adequats, constitueix una condició material bàsica per dur una vida digna, per desenvolupar lliurement la personalitat i per participar en els assumptes públics.

Aniza García
Observatori DESC
Gener 2010

Lasa, L. i Sepúlveda, C.
CEAR-Euskadi
2009

Informe diagnòstic elaborat per CEAR-Euskadi (Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat) sobre l'impacte de les vulneracions de drets econòmics, socials, culturals i ambientals en l'increment del nombre de persones refugiades al món.

Observatori DESC

L'Observatori DESC vol incentivar el debat entre els actors de la cooperació internacional i la resta de la societat mobilitzada sobre la perspectiva del desenvolupament basada en els drets humans, més específicament els drets econòmics, socials i culturals, amb especial èmfasi en el tema de gènere.

De moment el document només està disponible en castellà.

Pisarello, G. i Valiño, V. (Eds)
Amb el suport de l’Agència Catalana Cooperació desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
Desembre 2006

En aquesta publicació s’aborden algunes qüestions lligades al concepte teòric dels drets socials, les suposades diferències amb els drets civils i polítics i les principals implicacions que aquesta caracterització comporta des d’un punt de vista de la seva protecció.

Ríos, L. (Coor.), Pisarello, G., Bondia, D., De la Rosa, J.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, Gabinet de Relacions Internacionals
Juny 2003

Aquesta publicació tracta sobre els efectes de la globalització en el gaudiment dels drets econòmics, socials i culturals, entenent els DESC com a drets humans que responen a necessitats bàsiques per a una vida digna. El propòsit és d'aclarir conceptes i rebatre els arguments que sustenten la tesi que els drets socials són aspiracions inexigibles jurídicament.