Publicacions

Exigibilitat

Jordi Arcaraons, Daniel Raventós i Lluís Torrens
Ediciones del Serbal
Gener 2018

No hi ha dubte que el debat polític sobre la renda bàsica és cada cop més gran, no només a l'Estat Espanyol, sinó també a d'altres llocs del món. El món ha canviat molt en aquestes darreres dècades. I molt més encara a partir de la gran crisi que va esclatar fa poc menys d'una dècada. Seguir fent propostes com si es pogués anar enrere en el temps o com si el món fos igual que abans de la crisi és un greu error.

David Casassas (coord.)
Catarata
Abril 2016

Històricament, el treball ha estat garant dels drets econòmics, socials i culturals. No obstant això, actualment tenir una feina ja no implica estabilitat econòmica, així que a més de les històriques reivindicacions dels moviments sindicals -salari mínim, uns mínims nivells de seguretat- ara es demana quelcom més: una vida vivible. Per aconseguir revertir el guió predeterminat calen propostes, i ja existeixen.

Jaume Asens i Gerardo Pisarello
Icària
2011

La legalitat actual, enriquida amb tractats, constitucions i cartes que reconeixen drets humans i principis garantistes, suposa límits i controls a tota mena de poders, públics i privats, d'Estat i de mercat.

Jaume Saura Estapà
El tiempo de los derechos
2011

L' efectiva realització dels drets econòmics, socials i culturals és un dels reptes que té plantejada la teoría dels drets humans, especialment en temps de crisi econòmica global. La tradicional minusvaloració d'aquests drets respecte els de “primera generació” ha  abocat dubtes seriosos sobre llur exigibilitat i, en darrera instància, sobre la seva juridicitat.

Fernando Gallardo Vieira i Thiego de Azevedo
Terra de Direitos
2010

L'objetiu de la publicació és mostrar alguns elements bàsics en el tema de drets humans, empreses transnacionals i litigis. Pretén assenyalar els camins que poden prendre les organitzacions i moviments socials que vulguin actuar contra les violacions dels drets humans comeses per les empreses transnacionals.

Per descarregar la publicació - en castellà - clicar AQUÍ

Gerardo Pisarello (ed.), Aniza García i Amaya Olivas
Editorial Bomarzo
2010

La satisfacció de certs drets socials, des del dret a un habitatge o a condicions de treball dignes fins al dret a una educació, a una atenció sanitària o a un ambient adequats, constitueix una condició material bàsica per dur una vida digna, per desenvolupar lliurement la personalitat i per participar en els assumptes públics.

Aniza García
Observatori DESC
Gener 2010

Gerardo Pisarello i Jaume Asens
Público
23 de gener de 2010

A l'espera de la sentència sobre l’Estatut, les enquestes revelen que quasi un 60% de la població de Catalunya és partidària d’alternatives federals o independentistes a l'actual model autonòmic.

Llegeix l'article complet: Autogovern des d'abaix (en castellà)

Observatori DESC
2007-2009

A continuació trobareu un recull d'articles de diversos membres de l'Observatori DESC publicats a la premsa.

Llistat dels articles publicats fins al moment disponibles online: