Premsa: D'Altres Comunicats

Exigibilitat

4 Abril, 2018

Duríssim correctiu del Comitè DESC que coincideix amb les mesures exigides per la societat civil són: aixecar les mesures d’austeritat, revertir la precarietat i temporalitat dels contractes de treball, aturar la criminalització dels vaguistes o augmentar les pensions.

3 Abril, 2013

Juli Ponce, Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

Revista Catalana de Dret Públic, 18 de març de 2013

8 Setembre, 2012

Defensem els béns comuns, pel futur de les ciutats i dels territoris
Nàpols, Itàlia, 6 de setembre de 2012

23 Setembre, 2010

El Grup de Recerca EMIGRA de la UAB no pot restar ni indiferent, ni mut, ni passiu davant les expulsions col·lectives perpetrades a França contra els europeus socialment més exclosos: els immigrants romanesos i búlgars de la minoria gitana que els governs de les elits i la societat majoritària han condemnat a la categoria d’intocables.

20 Setembre, 2010

El Relator especial de Nacions Unides sobre el dret a l’alimentació, Olivier de Schutter, ha afirmat que els Objectius de Desenvolupament del Mil•leni  (ODM) constitueixen un “fiasco", perquè només han servit per fer front als “símptomes de la pobresa” i han ignorat “les causes profundes del subdesenvolupament i la gana”, com el deute extern, la desigualtat comercial o els paradisos fiscals.

4 Maig, 2010

Comunicat Urgent de l'Institut de Drets Humans de Catalunya:

DAVANT L’ÚS DEL PADRÓ MUNICIPAL PER A DENUNCIAR ALS IMMIGRANTS EN SITUACIÓ IRREGULAR EN ALGUNS AJUNTAMENTS