Treball en xarxa

Dones

21 Juliol, 2011

La Relatora Especial de Nacions Unides pel Dret a l'Habitatge, Sra. Raquel Rolnick, ha creat una Plataforma virtual de discussió sobre Dones i Habitatge. L'objectiu d'aquesta Plataforma és permetre la participació d'entitats i persones en l'elaboració del proper informe anual de la Relatora, el qual tractarà específicament sobre Dones i Habitatge.

31 Març, 2009

El Comitè d’Amèrica Llatina i el Carib per la Defensa dels Drets de les Dones (CLADEM) ha rebut el premi 2009 de Drets Humans a Iberoamèrica. CLADEM és una de les entitats amb qui l'Observatori treballa la promoció dels drets socials i habitacionals de les dones a Llatinoamèrica.

30 Gener, 2009

Del 26 de gener fins l'1 de febrer ha tingut lloc el Fòrum Social Mundial al Brasil i l'Observatori DESC ha participat en diverses activitats.

30 Gener, 2009
7 Gener, 2008

Seminari internacional. Les dones i el dret a l'habitatge: construint hàbitat des de la dignitat

Lloc: Auditori del Pati Manning, C/ Montealegre nº 7, Barcelona.
Dates: 12,13 i 14 de Febrer de 2008

Presentació (en castellà)

La legislación nacional e internacional reconoce ampliamente el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres. Sin embargo, las mujeres, tanto en el Norte como en el Sur, experimentan una especial vulnerabilidad habitacional .

6 Març, 2006

Barcelona 16-20 Març del 2006

Aquesta trobada regional de dones vinculades a organitzacions d’Itàlia, Grècia, Marroc, Algèria, Tunísia, Portugal, Espanya, Turquia, el Poble Saharaui i Croàcia es va emmarcar en la voluntat de l’antiga Comissió de Drets Humans de Nacions Unides de conèixer els obstacles que pateixen les dones per accedir a un habitatge adequat.