Publicacions: Llibres i informes

Dones

Benjamín Groulx
Red Hábitat, Taller de proyectos e invenstigación del hábitat urbano-rural
Desembre 2010

Estado de la Situación en Bolivia. Una propuesta de índice de cumplimiento del derecho a  un hábitat y una vivienda adecuados con perspectiva de género.

Observatori DESC
Observatori DESC amb el suport de l'ACCD i ICD
Setembre 2008

Publicació resultant del Seminari Internacional Les Dones i el Dret a l'Habitatge: Construint Hàbitat des de la dignitat, que va tenir lloc els dies 12,13 i 14 de febrer de 2008  a Barcelona. L'objectiu de la trobada, organitzada conjuntament entre l'Observatori i la Xarxa Internacional  d'Hàbitat, HIC, era formular estratègies per la realització del dret a un habitatge adequat de les dones.

De moment només disponible en castellà.

El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons Català de Cooperació
2008