Treball en xarxa

DESC Amèrica Llatina

14 Maig, 2010

La Cimera i el Tribunal són iniciatives impulsades per Enlazando Alternativas, una xarxa birregional de centenars d'organitzacions de la societat civil d'Europa, Amèrica Llatina i el Carib. Totes dues trobades es realitzaran en paral·lel i com a resposta a la Cimera Oficial de Caps d'Estat de l'Unió Europea i Amèrica Llatina i Carib, a la facultat de Matemàtiques de la Universitat Complutense.

6 Gener, 2010

La publicació “Sucre roig, Deserts Verds. Informe Llatinoamericà sobre monocultius i violacions del dret a l'alimentació i habitatge adequats, l'aigua, la terra i el territori", coordinada per  FIAN (FoodFirst Information & Action Network)HIC-AL (Coalició Internacional per l'Hàbitat, Oficina per Amèrica Llatina) es va presentar el 10 de desembre a  Copenhague.

8 Juny, 2009

La societat civil condemna la massacre d'indígenes al Perú i fa una crida al Perú i a la Comunitat Internacional per a que es respectin els
drets humans

6 de juny de 2009

31 Març, 2009

El Comitè d’Amèrica Llatina i el Carib per la Defensa dels Drets de les Dones (CLADEM) ha rebut el premi 2009 de Drets Humans a Iberoamèrica. CLADEM és una de les entitats amb qui l'Observatori treballa la promoció dels drets socials i habitacionals de les dones a Llatinoamèrica.

7 Gener, 2008

Contrapart local: Centro de Asesoría Laboral de Perú CEDAL

Inici d'activitats: març 2003 Finalització d'activitats: agost 2004.

La segona fase del projecte va començar el gener del 2005, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Programa Barcelona Solidària 2002 i 2004. Import del projecte: 80.000€

4 Març, 2007

Contrapart local: Capítulo Boliviano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) .

Amb el recolzament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Generalitat de Cataluña.