Publicacions: Llibres i informes

DESC Amèrica Llatina

Benjamín Groulx
Red Hábitat, Taller de proyectos e invenstigación del hábitat urbano-rural
Desembre 2010

Estado de la Situación en Bolivia. Una propuesta de índice de cumplimiento del derecho a  un hábitat y una vivienda adecuados con perspectiva de género.

El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons Català de Cooperació
2008
Helena Vasconcelos, amb col·laboració d'Oliver Klein i Gerardo Pisarello
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
Febrer 2003

L'Informe sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) en les propostes alternatives a l'actual procés de globalització vol demostrar el contingut i les propostes relacionades amb els DESC elaborades a les tres edicions del Fòrum Social Mundial realitzat a Porto Alegre (Brasil). L'informe ha estat elaborat per Helena Vasconcelos, amb la col·laboració d'Oliver Klein i Gerardo Pisarello.

Observatori DESC / Terre des Hommes- France
Icaria
2002

Quin valor té el dret al sufragi si no es garanteix el dret a l'alimentació? Com reivindicar el dret a la lliure expressió sense promoure l'educació universal? Dret a la vida sense assegurar una assistència sanitària?
Aquest llibre intenta plasmar, mitjançant l'anàlisi de la situació dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) en set països, com la vulneració sistemàtica del dret al treball, a l'assistència sanitària, a l'habitatge digne, a la seguretat alimentària i a l'educació universal col·loca a gran part de la població en la més absoluta desesperança.