Altres publicacions interessants

DESC Amèrica Llatina

EdPAC - Càtedra UNESCO de Sostenibilitat UPC - Grup d'investigació en Drets Humans i Sostenibiliatat
EdPAC
Desembre de 2010

Aquest informe és el resultat d'una Missió d'Observació que va visitar el Paraguai al 2009. Entre altres aspectes, inclou una sèrie de recomanacions que es van presentar al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides dirigides a les institucions del Paraguai per fer front al conflicte.

L'informe ha estat elaborat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Associació Educació per l'Acció Crítica.

Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE)
COHRE
Juliol 2010

La investigació mostra, a partir de l'estudi de casos a Argentina, Brasil i Colòmbia, com en nombroses ocasions les dones romanen en habitatge en els quals són víctimes de violència domèstica perque no tenen cap altre lloc on anar. 

L' informe exposa com l'ausència d'allotjaments adequats impedeix que centernars de milers de dones abandonin els seus agressors.

COHRE - Programa per a les Amèriques
Juliol 2010

COHRE - Programa per a les Amèriques presenta el tercer número del 2010 del Butlletí sobre dret a l'habitatge i a la ciutat a Amèrica Llatina. Aquest número està dedicat a recullir experiències que estan treballant per fer efectiu el dret a l'habitatge de les dones.

AA.VV
FIAN, HIC-AL i SAL
Desembre 2009

La publicació “Sucre roig, Deserts Verds. Informe Llatinoamericà sobre monocultius i violacions del dret a l'alimentació i habitatge adequats, l'aigua, la terra i el territori", coordinada per FoodFirst Information & Action Network (FIAN) i  HIC-AL (Coalició Internacional per l'Hàbitat, Oficina per Amèrica Llatina) es va presentar el 10 de desembre a  Copenhague.

L'Informe, compost per articles de 26 autors i casos de 10 països llatinoamericans, mostra que el model agroindustrial basat en els monocultius té greus impactes en els drets humans. L'Observatori DESC ha col·laborat en aquest informe en contacte amb organitzacions de Paraguai i Brasil per la documentació d'alguns dels casos presentats.

COHRE - Programa per les Amèriques-
2008

COHRE - Programa per les Amèriques- presenta la darrera edició de 2008 del Butlletí “Dret a l'Habitatge i a la Ciutat a Amèrica Llatina”.

Aquest número està especialment dedicat a Gènere i Diversitat, Habitatge i Ciutat.

Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana
Novembre 2008

L'Auditoria del Deute Extern a Equador posa en evidència la il·legitimitat del deute d'aquest país amb Espanya i altres creditors.

AAVV
COHRE - Programa per les Amèriques-
Octubre/Novembre 2008

COHRE - Programa para las Américas- presenta el quart número del Butlletí “Dret a l'Habitatge i a la Ciutat a Amèrica Llatina”.

Aquesta edició està especialment dedicada a Brasil, i reuneix, entre altres, articles d'anàlisi sobre les temàtiques següents:

AAVV: Tedeschi, S.; Pisarello, G; Colau, A.; De los Ríos
COHRE -Programa per les Amèriques-
Setembre/ Octubre de 2008

COHRE - Programa para las Américas- – ha tret el seu últim butlletí “Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en América Latina”. El butlletí de COHRE té el suport de l'Observatori DESC i la Agència Catalana de Cooperació.

Aquesta edició reuneix articles d'opinió, entre d'altres, sobre:

AAVV
COHRE - Programa para las Américas-
Setembre/Octubre de 2008

COHRE - Programa per a les Amériques- ha tret el seu últim butlletí. El butlletí de COHRE té el suport de l'Observatori DESC i la Agència Catalana de Cooperació.

Índex:

- Editorial

- Cimera Minurvi. Nous desafiaments a plantejar/L.A

Cap a la implantació del dret a la ciutat a Amèrica Llatina: hi haurà lloc per a la societat civil en la pressa de decisions?