Premsa: D'Altres Comunicats

DESC Amèrica Llatina

8 Juny, 2009

La societat civil condemna la massacre d'indígenes al Perú i fa una crida al Perú i a la Comunitat Internacional per a que es respectin els
drets humans

6 de juny de 2009