Aula Virtual

Cursos a distància:

L’Aula Virtual és l’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge de l’Observatori DESC. A través d’ell s’oferirà suport complementari als cursos presencials i permetrà també realitzar cursos totalment a distància. Els cursos de l’aula virtual es realitzaran sobre la plataforma de software lliure Moodle.
 
 • El dret a l'aigua i a una alimentació adequada.Els drets socials com a eines de transformació social.

  Del 16 de febrer al 20 d'abril de 2015
  Enguany la quarta edició del curs online té com objectiu la promoció dels drets socials com a drets fonamentals de les persones per poder dur a terme un projecte de vida digne i autònom.

  Curs tancat

 
 • Els drets socials com a eina de transformació social. Experiències en matèria de dret a l'habitatge.

  Del 10 de febrer al 14 d’abril de 2014 
  Aquests curs té com objectiu promoure els drets socials entesos com els drets fonamentals de les persones per tindre vida digna. Això significa desmuntar la percepció dels drets socials com a drets subalterns. Concretament, en aquesta edició es farà especial èmfasis en la defensa i exigibilitat del dret a l’habitatge digne i adequat.

  Curs tancat

 • Drets Econòmics, Socials, Culturals, i Ambientals (DESCA) i relacions Nord/Sud.
  Estratègies per a la transformació social

  Del 18 de febrer al 18 d'abril de 2013 
  Aquest Curs té com a principal objectiu promoure els drets socials i ambientals com a drets fonamentals de les persones i dels pobles que suposen límits al poder de les grans corporacions internacionals i en general a les polítiques neoliberals que imperen en l'actual context de crisi econòmica mundial.

  Curs tancat

 • Drets Humans, cooperació al desenvolupament i relacions Nord/Sud

  Del 15 de febrer al 26 de març de 2012 (Inscripcions tancades)
  El curs es proposa tres objectius fonamentals. Per una banda, visibilitzar el valor afegit que suposa la incorporació dels drets humans – civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals – en les polítiques de cooperació internacional i les relacions Nord/Sud. D’altra banda, dotar a l’alumnat d’eines per a fer efectiva l’incorporació de l’enfocament de drets humans. Finalment, el curs pretén reflexionar sobre alguns dels interrogants que s’obren sobre la realització dels drets humans en els països del Sud en l’actual context de crisi econòmica mundial.

  Curs tancat