Exigibilitat, Notícies, Premsa: L'Observatorti a la Premsa
17 Juny, 2011