Àmbits d'actuació

L’Observatori treballa a partir de tres àmbits d'acció:
Catalunya: a partir del treball en xarxa, de la participació en campanyes, i accions d’incidència política i de formació.
Amèrica Llatina: mitjançant projectes de cooperació internacional, principalment a la zona andina.
Internacional: mitjançant la incidència a Nacions Unides i la implicació en xarxes i campanyes.